Voor high performance organisaties

Consultancy

Advies op maat & Co-creatie

Hoe maak jij de weg vrij voor jouw medewerkers om het beste uit zichzelf te halen?

Wat heeft jouw organisatie nodig om optimaal te functioneren? Soms hebben organisaties behoefte aan een sparringpartner. Iemand die van buitenaf mee kan kijken in de organisatie, behoeftes naar voren kan halen en mogelijke blinde vlekken kan opsporen. Als eenmaal vastgesteld is wat de vraag of de uitdaging is waar jouw organisatie tegenaan loopt, dan kijken we samen naar de mogelijke oplossingen. Zo komen we tot een actieplan met duidelijke stappen richting jullie doelen. 

Curiosity and Company gelooft in co-creëren samen met jou, aangezien de oplossing dan echt past bij jouw organisatie. Dit zorgt voor duurzame veranderingen binnen jouw high performance organisatie, waardoor jouw medewerkers optimaal kunnen functioneren.

advies op maat

Functioneren & Performance van
Medewerkers

Team performance

Hoe kunnen jouw teams nog beter functioneren en leren samenwerken? Zijn de teamleden complementair aan elkaar, of missen er nog specifieke vaardigheden?

Groepsbeslissingen

Hoe worden besluiten genomen binnen jouw organisatie? Passen deze beslissingen binnen de doelstellingen van de organisatie? Wordt alle kennis binnen de organisatie benut bij de besluitvorming?

Creativiteit & Innovatie

Zonder creativiteit en innovatie is er geen vooruitgang mogelijk. Waar loopt jouw organisatie tegenaan op het gebied van innovaties?

Conflict & Onderhandelingen

Hoe gaat jouw organisatie om met conflicten op de werkvloer? Hoe wordt er onderhandeld? Leidt dit vaak tot gewenste resultaten of is er nog ruimte voor verbetering?

Pro-sociaal & ethisch gedrag

Hoe wordt er samengewerkt binnen de organisatie? Helpen de medewerkers elkaar bij de werkzaamheden, of is er misschien sprake van pestgedrag op de werkvloer? Valt het gedrag van medewerkers binnen de normen en waarden van jouw organisatie en ligt het in lijn met de doelstellingen?

Motivatie

Hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers nog meer gemotiveerd zijn en blijven? Wat kan er gedaan worden op het gebied van o.a. organisatiestructuur, leiderschap, beloningssystemen, communicatie, cultuur, trainingen en 1-op-1 begeleiding om de motivatie op een duurzame manier te verhogen?

Werkgeluk & Medewerkerstevredenheid

Werkgeluk wordt een steeds belangrijker thema voor organisaties. Wat doet jouw organisatie al op het gebied van werkgeluk en medewerkerstevredenheid? 

Personeelsverloop, Onboarding & Offboarding

Welke journey doorlopen jouw medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat je passende medewerkers aantrekt en behoudt? 

Talentmanagement

Hoe wordt talent begeleid en gestimuleerd binnen jouw organisatie? Hoe kunnen high potentials zich blijven ontwikkelen? 

advies op maat

Management Consultancy

Organisatieveranderingen & Change management

Hoe gaan jullie om met veranderingen binnen de organisatie? Worden innovaties en veranderingen effectief geïmplementeerd? 

Organisatiecultuur & structuur

Hoe staat het met jullie organisatiecultuur en structuur? Faciliteren ze de medewerkers om hun werk optimaal uit te voeren? 

Effectief Leiderschap & Stijlen

Iedere context vraagt een andere leiderschapsstijl. Welke leiderschapsstijlen passen bij jouw organisatiedoelstellingen?

Communicatie, conflict & onderhandelingen

Wat hebben jouw managers nodig om nog effectiever te communiceren? Hoe gaan jouw leidinggevenden om met conflicten op de werkvloer? Welke onderhandelingsstrategieën worden toegepast, zowel binnen als buiten de organisatie?

Kwaliteitsmanagement voor zorginstellingen

Hoe wordt de kwaliteit van patiëntenzorg gewaarborgd binnen jouw zorginstelling? In samenwerking met UMC eXpert kijken we naar wat jouw zorginstelling nodig heeft om nog betere zorg te kunnen leveren.

Hallo

Ik ben Ellis

Warm, nieuwsgierig, creatief, analytisch, intuïtief, doortastend, verbindend, resultaat- en doelgericht

Ik ben consultant, arbeids- & organisatiepsycholoog en oprichter van Curiosity and Company. Mijn motivatie als consultant is om medewerkers in hun kracht te zetten. Het succes van een organisatie wordt voor een groot deel bepaald wordt door de medewerkers. Ik geloof daarom dat het belangrijk is om de weg vrij te maken voor jouw medewerkers, zodat zij optimaal kunnen functioneren. Laten we samen kijken naar wat jouw organisatie nodig heeft om tot een actieplan te komen met concrete stappen richting jullie doelen en gewenste resultaat.

Hoe maak jij de weg vrij voor jouw medewerkers om het beste uit zichzelf te halen?

Snel aan de slag? Maak een belafspraak

Maak kennis met me! Dan bespreken we de mogelijkheden

Wil je overleggen over de mogelijkheden? Maak dan snel een afspraak